Λεονταρίου 11, 15351 Παλλήνη
Τ: 210 60 34 429, dance@lilacfairy.gr
Facebook